โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาไทย
แผนการสอน ชั้นประภมศึกษาปีที่ ๔ ภาษาไทย
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
กลุ่มสาระภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่๒

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.04 MB
กลุ่มสาระภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่๓
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.03 MB
กลุ่มสาระภาษาไทย

ชั้นประถมศึกษาปีที่3

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.19 MB