โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

แผนการสอน คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.25 MB
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
แผนการสอนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่4

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

ชั้นประถม 4

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB