โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
แผนการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ วิทยาศาสตร์
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.22 MB
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.58 MB