โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระศิลปะ
กลุ่มสาระศิลปะ

แผนการสอน ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.3 MB
กลุ่มสาระศิลปะ
นาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่๒
ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.99 MB