โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่๒

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 602.45 KB