โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2555
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.98 MB
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา 2556
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖
RAR Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.47 MB