โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย
ปฐมวัย

ชั้นอนุบาล๑

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.99 MB
ปฐมวัย๒

ชั้นอนุบาล๒

ZIP Archive ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.03 MB