โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล 1.63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.01 KB 93523
แบบบันทึกผลการสอบรายวิชา 1.63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 120.03 KB 93518
รายชื่อนักเรียน ติด ปถ.๐๕ ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 93.69 KB 93756
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ข้อมูล 1 ส.ค. 63 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 85.25 KB 93651
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล 2.62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 107.88 KB 93684
แบบกรอกผลการสอบรายวิชา 2.62 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.04 KB 93681
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.6 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93669
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.5.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93660
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.5.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93661
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.4.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93663
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.4.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93664
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.3.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 93673
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.3.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93666
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.2.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93673
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.2.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93670
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.1.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93668
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2562 ป.1.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93674
ข้อมูลนักเรียน ติด ปถ ปีการศึกษา 2562 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 106.46 KB 93747
ข้อมูลนักเรียน 10 มิ.ย.62_ปรับปรุงแล้ว RAR Archive ขนาดไฟล์ 222.11 KB 93711
คู่มือประมวลผลข้อสอบ Pre O-net Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 93714
บันทึกคะแนน Pre O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.84 KB 93752
บันทึกคะแนน Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.62 KB 93702
บันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 256.61 KB 93711
บันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.34 KB 93698
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล 1.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.5 KB 93727
แบบบันทึกผลการสอบรายวิชา 1.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.62 KB 93729
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 10 มิ.ย.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 119.18 KB 93959
Fonts TH Sarabun RAR Archive ขนาดไฟล์ 152.72 KB 93740
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2560 ป 2.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 93765
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล 2.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97 KB 93734
แบบกรอกผลการสอบรายวิชา 2.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.95 KB 93731
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางวิทยาศาสตร์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 93708
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางคณิตศาสตร์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.65 KB 93698
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางภาษาไทย ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 270.28 KB 93930
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางวิทยาศาสตร์ ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.82 KB 93699
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางคณิตศาสตร์ ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.86 KB 93707
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางภาษาไทย ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 271.49 KB 93714
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางภาษาไทย ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.69 KB 93717
รูปแบบหัวข้อสอบวัดผลและประเมินผลปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 33.97 KB 93721
แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.58 KB 93717
แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.66 KB 93709
แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.49 KB 93706
แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.95 KB 93707
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล1.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216 KB 93729
แบบกรอกผลการสอบรายวิชา1.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.9 KB 93744
รายชื่อ นร. 10 มิ.ย.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.24 KB 93878
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 93709
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 95095
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 94467
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 533 KB 93736
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 377.5 KB 93730
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 487.5 KB 93730