โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ   ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล 2.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.29 KB 29
แบบกรอกผลการสอบรายวิชา 2.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 99.78 KB 39
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.6.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 19
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.6.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 14
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.5.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 11
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.5.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 13
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.4.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 22
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.4.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 15
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.3.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 13
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.3.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 14
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.2.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 10
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.2.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 14
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.1.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 13
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2561 ป.1.1 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 15
ตัวอย่างหัวข้อสอบวัดและประเมินผลการเรียนปลายปี ปีการศึกษา 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 34.37 KB 20
คู่มือประมวลผลข้อสอบ Pre O-net Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.17 MB 16
บันทึกคะแนน Pre O-NET วิทยาศาสตร์ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 38.84 KB 27
บันทึกคะแนน Pre O-NET ภาษาอังกฤษ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.62 KB 16
บันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 256.61 KB 16
บันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ป.6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.34 KB 15
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล 1.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 228.5 KB 43
แบบบันทึกผลการสอบรายวิชา 1.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 108.62 KB 39
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2561 10 มิ.ย.61 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 119.18 KB 241
Fonts TH Sarabun RAR Archive ขนาดไฟล์ 152.72 KB 50
อ่านคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะฯ ปีการศึกษา 2560 ป 2.2 Unkown Document ขนาดไฟล์ 2.08 MB 73
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล 2.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 97 KB 48
แบบกรอกผลการสอบรายวิชา 2.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.95 KB 40
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางวิทยาศาสตร์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 42.61 KB 19
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางคณิตศาสตร์ ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.65 KB 22
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางภาษาไทย ป.5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 270.28 KB 25
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางวิทยาศาสตร์ ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 37.82 KB 20
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางคณิตศาสตร์ ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 49.86 KB 20
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางภาษาไทย ป.4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 271.49 KB 22
แบบกรอกคะแนนข้อสอบมาตรฐานกลางภาษาไทย ป.2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 186.69 KB 26
รูปแบบหัวข้อสอบวัดผลและประเมินผลปลายปี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ Word Document ขนาดไฟล์ 33.97 KB 29
แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาวิทยาศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 45.58 KB 25
แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาภาษาอังกฤษ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 52.66 KB 23
แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาภาษาไทย Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 48.49 KB 28
แบบบันทึกคะแนน Pre O-NET วิชาคณิตศาสตร์ Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 74.95 KB 21
แบบรายงานผลการเรียนรายบุคคล1.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 216 KB 44
แบบกรอกผลการสอบรายวิชา1.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 96.9 KB 49
รายชื่อ นร. 10 มิ.ย.60 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 83.24 KB 170
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.6 Word Document ขนาดไฟล์ 3.63 MB 21
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.5 Word Document ขนาดไฟล์ 4.34 MB 30
แผนการสอนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ป.4 Word Document ขนาดไฟล์ 4.2 MB 21
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.3 Word Document ขนาดไฟล์ 533 KB 28
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.2 Word Document ขนาดไฟล์ 377.5 KB 43
แผนการสอนลูกเสือสำรอง ป.1 Word Document ขนาดไฟล์ 487.5 KB 30