โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานบริหารบุคคล

นายสำเนาว์ สมศิลป์
หัวหน้างานบริหารบุคคล

นายเอกภพ แซ่สิม
ผู้ช่วยงานบริหารบุคคล

นางสาวอาอีเซาะ ซีเดะ
ผู้ช่วยงานบริหารบุคคล