โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนาวิน ปรุงเหล็ก
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางศรัณยา ศรีฟ้า
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นายวุฒิชัย ทองบำรุง
ครูผู้ช่วย