โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสระเกศ
หมู่ที่ 1 บ้านสระเกศ  ตำบลตลิ่งงาม  อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84140
เบอร์โทรศัพท์ (077) 423238
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดสมุยหรรษา หลักภาษาพาเพลิน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒
ชื่ออาจารย์ : นางสิริวรรณ คงเพชร
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,21:46  อ่าน 375 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด ทัศนธาตุน่ารู้ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
ชื่ออาจารย์ : นายเอกภพ แซ่สิม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2562,18:30  อ่าน 296 ครั้ง
รายละเอียด..